Hvem er Koalisjonen?

Koalisjonen består av en rekke norske organisasjoner som stiller seg bak en global Ikkespredningsavtale for fossile brensler.

Eksempler på organisasjoner som kan slutte seg til Koalisjonen er politiske partier, ungdomspartier, trossamfunn, fagforeninger, universiteter og forskningsinstitutter, private selskaper og interesseorganisasjoner.

Foto: Solveig Gjørv Røraas, Spire

Global utfasing nå

Verden trenger en global avtale for utfasing nå. Denne avtalen må inneholde tydelig språk, så det ikke er rom for smutthull. Ikkespredningsavtalen legger opp til et rettferdig og effektivt rammeverk for global utfasing. Vår oppgave er å vise den norske regjeringen at de må handle nå, og erklære sin støtte til avtalen.

Levende demokrati

For å gå klimakrisen i møte trenger vi sterke demokratiske samarbeid. Vår visjon er å forene aktører i norsk politikk og organisasjonsliv til å stå samlet for menneskerettigheter, solidaritet og en levelig framtid. Vår felles støtte til en effektiv og rettferdig ikkespredningsavtale er et steg for å realisere denne visjonen.

Vårt team

Vebjørn Bjelland Berg

Kontaktperson fagforeninger og ungdomspartier
vebjorn@koalisjonen.no
48450309

Fredrik Glad-Gjernes

Styreleder, kontaktperson religiøse organisasjoner
fredrik@koalisjonen.no
90673106

Astrid Rem

Kontaktperson byer og politiske partier
astrid@koalisjonen.no
98099582

Linda Haaland

Kontaktperson akademia
linda@koalisjonen.no
48052616

Sara Soraya Eriksen

Kontaktperson helsevesenet
sara@koalisjonen.no
41305101