Ikkespredningsavtalen for fossile brensler

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Avtalens nettsider

Behovet for en Ikkespredningsavtale

Parisavtalen nærmer seg 9 år gammel. Siden den gang har utslippene bare fortsatt å stige.

Vi har tilnærmet oss klimakrisen som en saks med ett blad. Nå trenger vi å begrense fossile brensler i begge retninger - både i forbruk og produksjon.

Avtalens tre pilarer

#1 All stans i nye lisenser

Det første steget i en global utfasing er stopp i spredningen av fossil energi og infrastruktur. Lisenser gitt ut i dag binder nasjoner og selskaper til investeringer i skitten energi. Dette gjelder også for Norge. Tildeling av nye lisenser i dag forhindrer derfor overgangen til et levedyktig energisystem, også i framtiden.

#2 Global utfasing

For at en utfasing av fossile brensler skal fungere, må den være omfattende og global. Ikkespredningsavtalen legger opp til et internasjonalt samarbeid om hvordan utfasingen skal skje på en måte som er rask og rettferdig.

#3 Rettferdig omstilling

Ikkespredningsavtalen krever en rettferdig omstilling idet vi skal gjennomføre overgangen til levedyktige energisystemer og økonomier. Ingen arbeidere, lokalsamfunn eller nasjoner må etterlates. Dette gjelder også for norsk industri og lokalsamfunn, som vi skal bringe med oss inn i omstillingen.